NJOFTIM
Projekti – Të drejtat e njeriut dhe mbështetje për shoqërinë civile në zonën e Shkodrës në kohë pandemie.
Ligji Rajonal 11 Prill 1996, nr. 19 – Viti 2020
Rajoni Autonom i Sardenjës
NJOFTIM PËR KËRKESAT E ZGJEDHJES SË 15 PJESËMARRËSVE
– Mosha midis 18 dhe 25 vjeç
– Të jenë shtetas shqiptar
– Të jenë student të universitetit në degët Gazetari, Shkenca Politike – Juridik – Ekonomi.
– Të ketë njohuri të mira, në të shkruar dhe të folur, të gjuhës angleze
– Njohja e gjuhës italiane përbën avantazh
DETYRAT
Të rinjtë marrin përsipër të jenë pjesë aktive në 100% të 12 orëve të trajnimit të planifikuar që do të zhvillohet në dy ditë rresht në periudhën nga dhjetori deri në janar (sipas protokolleve për COVID-19)
KANDIDATURAT
Të interesuarit duhet të dërgojnë CV -në e tyre dhe letrën e motivimit në gjuhën angleze në adresën e mëposhtme të emailit:
info@arkayouthcenter.com deri me datën 20 Nëntor 2021.
PROGRAMI I TRAJNIMIT
DITA 1
– Fokus trajnimi në Planin e Veprimit të BE -së për mbrojtjen e të drejtave të njeriut, barazinë gjinore, pjesëmarrjen demokratike dhe mbështetjen për shoqërinë civile dhe përmirësimin e qeverisjes (4 orë)
– Tryeze diskutimi dhe propozimi (2 orë)
DITA 2
– Fokus trajnimi në mundësitë e financimit në Horizon Europe (Programi i 9 -të Kornizë i Komisionit Evropian 2021-2027)
– Kultura – Shoqëri krijuese dhe gjithëpërfshirëse. (3 orë)
– Punëtori mbi projektimin (3 ore)
Përveç trajnimit falas, secilit pjesëmarrës do t’i jepet një ipad.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here