UNE KUJDESEM PER TY: Fuqizimi i Qendres Ditore per Shendetin Mendor, projekti qe zbatohet nga CODE Partners/Qendra Rinore ARKA ne bashkepunim te ngushte me Njesine Vendore te Kujdesit Shendetsor ne Shkoder.
Eshte zhvilluar sot workshopi I pare: Kujdesi për shëndetin mendor dhe mbështetja psiko-sociale e fëmijeve dhe prindërve me Lektore Suela Domnori tek Qendra Ditore e Shendetit mendor, Qendra Komunitare e Shendetit Mendor prane Poliklinikes se Specialiteteve, Rr. Wilson, Shkoder.
Ky takim eshte i pari ne ciklin e 6 takimeve qe do mbahen me qellim fuqizimin e familjeve te personave me probleme te shendetit mendor.
******
Ky projekt zbatohet ne kuader te projektit SOCIETIES 2 zbatuar nga Caritasi Shqiptar, i bashkefinancuar nga Komisioni Europian.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here