Akademia e Lidershipit Rinor, 4 Maj 2019, ora 11.30,
tek Qendra Rinore Arka

 Tema: “Orientimi në tregun e punës faktor për zhvillimin e qëndrueshëm ekonomik”

 Lektor: Kleidor Rustemi

Bio
Kleidor Rustemi ka një eksperiencë 20 vjecare në programe zhvillimi dhe humanitare, cështjet e migrimit, azilit dhe pashtetësisë, fushën e tregut të punës dhe sipërmarrjes. Edukimi në shkenca sociale i ndërthurur me pasionin për artin, inovacionin dhe sipërmarrjen ka sjellë tek ai një kombinim praktik aftësish personale dhe profesionale.
Që prej vitit 2011, Kleidori drejton një nga programet e organizatës Zvicerane Swisscontact në Shqipëri që ofron mënyra praktike për integrimin e të rinjve në tregun e punës, ndërkohë që eksperiencat e tij të mëparshme përfshijnë mësimdhënien në Fakultetin e Shkencave Sociale të Universitetit të Tiranës, ofrimin e shërbimeve sociale dhe teknike në organizata ndërkombëtare dhe menaxhimin e një kompanie private.
Në akademinë e lidershipit rinor Kleidori sjell eksperiencën e tij në fushën e tregut të punës dhe punësueshmërisë dhe ndan me pjesëmarrësit mendime rreth zhvillimit ekonomik të qëndrueshëm në vende në tranzicion si Shqipëria.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here