?Maskat e Artit? ➡️ Udhëtim nga krijimi në skenë.

me Michele Modesto Casarin, regjizor dhe Stefano Perocco di Meduna, mjeshtër maskash
Të gjithë njohim Arlekinon dhe Pantalone, por kush ishin me të vërtetë.
Si lind një maskë për teatrin, e çfarë domethëniet ka?
Pse komedia e artit është bërë e famshme në botë?
Kësaj pyetjeje dhe shumë të tjerave do t’ju japim përgjigje

Hajdeni?te ARKA, ? 26 Maj 2019, në  18.00
_______________________________________________________________

?Le Maschere dell’Arte ?➡️Viaggio dalla creazione alla scena.

con Michele Modesto Casarin, regista e Stefano Perocco di Meduna, maestro mascheraio
Tutti conosciamo Arlecchino, e Pantalone ma chi erano veramente?
Come nasce una maschera per il teatro, e cosa significa?
Perché la commedia dell’arte è diventata famosa nel mondo?
A queste domande e a molte altre cercheremo di dare
risposta.
Venite ?all’ARKA, ? il 26 Maggio,  18:00

✔️Aktiviteti realizohet me mbështetjen e #InstitutitItaliantëKulturës.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here