??NJOFTIM PER TRAJNIM

Universiteti Mesdhetar i Shqipërisë, në bashkëpunim me Shkollën Bullgare të Politikës (BSoP) dhe OJQ-ne shqiptare “Edukimi drejt të ardhmes” EDA , ne kuader te projektit “Të rinjtë drejt EVROPËS” financuar nga EuropeAid / IPA 2014 / AL / 18 do te organizojne trajnimin dy ditore me temat:

1. Anëtarësimi në BE dhe përfshirja e të rinjve, rasti i Bullgarisë
2. Politikat rinore dhe angazhimi qytetar në Shqipëri
3. Mundësitë e rinisë për grantet dhe programet e BE-së

Trajnimet do të jenë interaktive, të kryera nga ekspertë / trajnerë të zgjedhur shqiptarë dhe bullgarë, aktivitete praktike etj

Tek: Qendra Rinore Arka

?Datat 27-28 Maj 2019,

09:00 – 16:00

Aplikoni ne:
http://coorp.al/call-for-application-youth-towards-europe-583-p?fbclid=IwAR306wzS24Jir-_thKpzR23mg2soSffGxvWPjZYthZDwIZFO3At5AkIHMrM
_____________________________________________________________
Konsorciumi i udhëhequr nga Universiteti Mesdhetar i Shqipërisë, në bashkëpunim me Shkollën Bullgare të Politikës (BSoP), një organizatë bullgare në fushën e trajnimeve të lidershipit politik, aktivizmit qytetar per ndërtimin e demokracisë, dhe OJQ-ne shqiptare “Edukimi drejt të ardhmes” EDA me nivel të lartë e ekspertizës në legjislacionin e BE-së në fushën e arsimit në Shqipëri, po zbaton projektin “Të rinjtë drejt EVROPËS” financuar nga EuropeAid / IPA 2014 / AL / 18 nën thirrjen “Përkrahje për organizatat e shoqërisë civile për zbatimin e veprimeve për ngritjen e kapaciteteve per te rritur dialogun e politikës dhe vetëdijen qytetare mbi procesin e integrimit Evropian “.
(Young toward EUROPE” financed by EuropeAid/ IPA 2014/AL/18 under the call “Support to civil society organizations for the implementation of capacity building actions to increase policy dialogue and awareness on European Integration Process”.) Qëllimi i përgjithshëm i projektit është të rrisë ndërgjegjësimin e publikut dhe të shpërndajë informacion rreth procesit të integrimit në BE, vlerave të BE-së dhe institucioneve kyçe në mesin e të rinjve të Republikës së Shqipërisë.

 — me Nevila Sokoli Xhindi.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here