Ne kuader te projektit You(th) Match: Qasje inovative për nxitjen e zhvillimit të rinisë” zbatohet nga CODE Partners dhe Qendra Rinore Arka dhe mbështetet nga UNDP dhe Ambasada Britanike ne Tirane, në kuadër të programit “Mbështetje për punësimin dhe shërbimet sociale për të rinjtë dhe gratë vulnerabël në Shqipërinë e veriut” eshte zhvilluar kursi tre ditor mbi aftesite komunikuese per te hyre ne tregun e punes. Nga data 11 deri me 13 Qershor pjesemarresit jane trajnuar ne “soft skills” te rinj qe kerkojne te hyjne ne tregun e punes.
#youthmatch #codepartners #qendrarinorearka #ambasadabritanike #undp

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here