Ne kuader te projektit You(Th) Match: Qasje inovative për nxitjen e zhvillimit të rinisë” zbatohet nga CODE Partners dhe Qendra Rinore Arka dhe mbështetet nga UNDP dhe Ambasada Britanike ne Tirane, në kuadër të programit “Mbështetje për punësimin dhe shërbimet sociale për të rinjtë dhe gratë vulnerabël në Shqipërinë e veriut” eshte zhvilluar takimi i pare i aktoreve qe punojne ne sektorin rinor per Paktin per Zhvillimin e Rinisë. Gjate takimit te pare u diskutua per krijimin e rrjetit te aktoreve qe do te punojne se bashku per hartimin e paktit te rinise qe do te bashkendahet me anetaret. Gjithashtu do te punohet se bashku dhe per rregulloren/statutin e rrjetit.

#youthmatch #codepartners #qendrarinorearka #ambasadabritanike #undp

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here