YOU(TH) LED – Zhvillimi i Udheheqjes dhe Angazhimit Rinor

KONFERENCA E HAPJES Konferenca e hapjes së projektit YOU(TH) LED - Zhvillimi i Udhëheqjes dhe Angazhimit Rinor, zbatuar nga CODE Partners me financim nga USAID. Projekti...

Konferenca e hapjes së projektit YOU(TH) LED

Konferenca e hapjes së projektit YOU(TH) LED – Zhvillimi i Udhëheqjes dhe Angazhimit Rinor, zbatuar nga CODE Partners me financim nga USAID. Projekti You(th) Led...

Komuniteti i të ardhmes

 “Komuniteti i të ardhmes: ndërhyrje të përfshirjes sociale dhe në tregun e punës për jetimët e Shkodrës” “Komuniteti i të ardhmes: ndërhyrje të përfshirjes sociale...

YES Future

. YES Future - Financuar nga IADSA – Programi Italo – Shqiptar i konvertimit te borxhit per zhvillim   Partneri Lider:  Bashkia Shkodër Partnerë: Consulting and Development...

You Power

Projekti You Power  zbatohet nga CODE Partners, me partner Acli Ipsia në Shqipëri dhe ka si qellim promovimin e angazhimit civil dhe pjesemarrjen e te...