KOMUNITETI I TË ARDHMES AID10950

KOMUNITETI I TË ARDHMES AID10950
Programi i përshfirjes në tregun e punës me anë të instrumentit te bursës së punës zbatohet ne kuader te projektit “Komuniteti i të ardhmes: ndërhyrje të përfshirjes sociale dhe në tregun e punës për jetimët e Shkodrës – AID10950” financohet nga Agjencia Italiane për Bashkëpunim dhe Zhvillim (AICS) dhe zbatohet nga #IPSIAACLI ne parteritet me #CODEPartners, Bashkine Shkoder, Universitetin i Shkodres “Luigj Gurakuqi, SHIS, Universitetin i Bolonjes (Itali) dhe Kooperativen Lybra (Itali)
#Comunitadelfuturo #Komunitetiitëardhmes #AID10950
#AICS #IpsiaAcli #CODEPartners #ARKA #BashkiaShkoder #UniversitetiLuigjGurakuqi #SHIS #UniversitadiBologna #cooperativalybra

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here